Visie Samenwerkingsverband Triangel - augustus 2013


De leden van het Triangel Samenwerkingsverband willen zich profileren als organisaties die maatschappelijk verantwoord wensen te ondernemen. Respect voor de mens en omgeving binnen een financieel haalbaar kader vormt hier de gezamenlijke basisdoelstelling. We laten ons daarbij inspireren door de christelijke waarden van onze stichters.

Vanuit de eigen visie op duurzaam beleid van alle aangesloten voorzieningen van het Samenwerkingsverband Triangel, is het de gezamenlijke ambitie uit te blinken in menswaardige en belevingsgerichte zorg, waar we de waardigheid voor de mens en de aandacht voor het milieu centraal stellen. Dit geschiedt binnen een medewerkersvriendelijke en aantrekkelijke arbeidsorganisatie én een respectvolle samenwerking met familie en vrijwilligers.

Triangel Samenwerkingsverband beoogt een organisatie-brede samenwerking te realiseren. Daarbij wordt gezocht naar haalbare meerwaarden voor zowel raad van bestuur, leidinggevenden als basismedewerkers. Deze geboden opportuniteiten worden ook systematisch en projectmatig uitgewerkt en waar gewenst geïmplementeerd.

Triangel Samenwerkingsverband stelt zich open voor en zoekt actief naar contacten met andere actoren om verdere synergiën te ontwikkelen, informatie te verzamelen en uit te wisselen en om in overleg te stappen met het lokale of regionale beleidsniveau.

Triangel Samenwerkingsverband wil een platform bieden voor innovatieve ontwikkelingen en mogelijke implementatie hiervan faciliteren. In deze optiek engageren de partners zich om elkaar te blijven uitdagen en ondersteunen tot visieontwikkeling en visieverbreding, tot groei, schaalvergroting indien nodig, tot differentiatie of actualisering van het zorgaanbod, tot innovatie, kwaliteitsexcellentie en tot realisatie van individuele en gezamenlijke ambities.


Luc Bulckens
Paul Braem
Yves Claeys
Luc Dejonghe
Stefan Devlieger
Ludo Vanderaspoilden
Frank Vanfleteren